Books per a artistes

Diferents artistes s'han posat a les nostres mans per reforçar la seva imatge.

Et sorprendran els resultats! Les teves idees fetes realitat.

Ramon Pujol, actor
Alba Cabrera, Actriu
Book Alba Cabrera, actriu
Heliogàbal, Barcelona
Joana Martí, Actriu
Jordi Corona, Actor
Jordi Corona, Actor
Tir, de Deambulants
Xevi Salvatella, Sàvats
La Banda del Surdo
La Banda del Surdo
Tir, Deambulants
In? Curtmetratge Joan Gol
W magazine
Instal.lació Subaquàtica Menorca
Gabi, Vestuaris
Escultures de Chantale Heimo
The Tractores
Art-Mar, de Mercè Ibarz
Art-Mar, de Mercè Ibarz
Cub, Mercè Ibarz
Cub, Mercè Ibarz
Pintures de Mercè Sebastià
Pintures de Mercè Sebastià
Constanza Soriano
Gabi, Vestuaris